Photos From Steve Hackett at the La Mirada Theater
April 1, 3013


Photos by Robert Smith

Hackett-12.JPG (267974 bytes) Hackett-15.JPG (201461 bytes) Hackett-19.JPG (192119 bytes) Hackett-2.JPG (559016 bytes)
Hackett-20.JPG (591845 bytes) Hackett-22.JPG (423781 bytes) Hackett-26.JPG (393583 bytes) Hackett-28.JPG (328830 bytes)
Hackett-32.JPG (588192 bytes) Hackett-35.JPG (172068 bytes) Hackett-36.JPG (153156 bytes) Hackett-4.JPG (185600 bytes)
Hackett-38.JPG (206674 bytes) Hackett-40.JPG (324512 bytes) Hackett-42.JPG (187303 bytes) Hackett-49.JPG (329047 bytes)
Hackett-46.JPG (391818 bytes) Hackett-44.JPG (187098 bytes) Hackett-5.JPG (544723 bytes) Hackett-54.JPG (251842 bytes)
Hackett-51.JPG (275457 bytes) Hackett-52.JPG (276921 bytes) Hackett-50.JPG (205298 bytes) Hackett-6.JPG (284761 bytes)
Hackett-53.JPG (609338 bytes) Hackett-55.JPG (396622 bytes) Hackett-59.JPG (379136 bytes) Hackett-71.JPG (394927 bytes)
Hackett-8.JPG (190945 bytes) Hackett-9.JPG (299187 bytes)    

 


Photos by Jeff Thompson

jt149.jpg (621780 bytes) jt157.jpg (614055 bytes) jt162.jpg (640770 bytes) JT173Nadlookingup.jpg (570108 bytes)
jt198.jpg (621279 bytes) JT54Stevesmiling72dpi.jpg (612015 bytes) jt66.jpg (574461 bytes) jt79.jpg (618654 bytes)
jt82.jpg (463995 bytes)      

 

 


Photos by Randall Chaney

hackett 1.jpg (1771236 bytes) hackett 2.jpg (1618151 bytes) hackett 3.jpg (1743024 bytes) hackett 5.jpg (1534030 bytes)
hackett 9.jpg (1847587 bytes) hackett 9.jpg (1847587 bytes) hackett13.jpg (1709531 bytes) hackett14.jpg (1170999 bytes)
hackett15.jpg (1840245 bytes) hackett17.jpg (1927420 bytes) hackett18.jpg (1806872 bytes) hackett21.jpg (1262742 bytes)
hackett22.jpg (1675474 bytes) hackett24.jpg (1857684 bytes) hackett34.jpg (1756507 bytes) hackett36.jpg (1360036 bytes)
hackett42.jpg (1769053 bytes) hackett44.jpg (1796957 bytes) hackett48.jpg (1355138 bytes) hackett51.jpg (2000954 bytes)
hackett67.jpg (1750336 bytes) hackett55.jpg (1529921 bytes) hackett59.jpg (2412898 bytes) hackett72.jpg (880565 bytes)
hackett71.jpg (1481429 bytes) hackett60.jpg (1469894 bytes) hackett62.jpg (4451993 bytes)  
hackett68.jpg (1597831 bytes) hackett57.jpg (1683980 bytes) hackett52.jpg (1792165 bytes) hackett58.jpg (1329688 bytes)
nad1.jpg (570145 bytes) nad2.jpg (443273 bytes) steve1.jpg (576226 bytes)